สัมมนา/หลักสูตรฝึกอบรม

โครงการแข่งขัน/ประกวดต่างๆ

งานเลี้ยงประจำปี

เทศกาลภาพยนตร์จีน

ดูงานต่างประเทศ

ทริปสมาคม

เปิดบ้านหลิวจงคนเคยไปเรียนจีน

โครงการรับบริจาค

สมัครสมาชิกกลุ่มย่อย

โครงการผ่านมา