สัมมนา/หลักสูตรฝึกอบรม
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียน/ร่วมบริจาคลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
06 มิ.ย. - 25 ก.ย. 2564BLCU HSK TUTOR BY TACU00ลงทะเบียน
11 ก.พ. 2566ขอทุนเรียนจีน2023สัมมนาออนไลน์00ลงทะเบียน