สัมมนา/หลักสูตรฝึกอบรม
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
06 มิ.ย. - 25 ก.ย. 2564BLCU HSK TUTOR BY TACU00ลงทะเบียน
01 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564แบบสอบถามความต้องการฝึกงานของนักศึกษาไทยที่ยังไม่สามารถกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนได้00ลงทะเบียน
07 ต.ค. - 30 ธ.ค. 2564ลงทะเบียนร่วมเสวนา กลับไปเรียนจีนไม่ได้ทำยังไงดี00ลงทะเบียน
13 - 21 พ.ย. 2564ใบสมัครอบรมการแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีน ครั้งที่ 2
第二届汉泰——泰汉双语翻译培训报名表
线上中文峰会00
ปิดลงทะเบียน
20 - 21 พ.ย. 2564เช็คชื่ออบรมแปลล่าม 13-21 พ.ย.00
ปิดลงทะเบียน
20 พ.ย. - 22 ธ.ค. 2564สัมมนาออนไลน์ สะพานสู่ภาษาและวัฒนธรรมจีน 中国语言文化系列讲座สัมมนาออนไลน์ โดยระบบOBC Online Business Chinese00ลงทะเบียน
โครงการรับบริจาค
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
01 ส.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565โครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้อสำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน00ลงทะเบียน
โครงการผ่านมา
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
12 มี.ค. 2564泰国医疗产业投资机遇线上中泰双语研讨会
(中文报名)
00
ปิดลงทะเบียน
12 มี.ค. 2564ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาด้วยภาษาไทย
2021 Thai-Chinese bilingual Webinar
The opportunity to invest “Medical Industry in Thailand”
00
ปิดลงทะเบียน