สัมมนา/หลักสูตรฝึกอบรม
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
25 เม.ย. 2563สัมนาออนไลน์-การตรวจมาตรฐานและคุณภาพสินค้าส่งออกไทย สู่ตลาดจีนอย่างยั่งยืน : โอกาสใหม่ หลังวิกฤตสัมมนาออนไลน์ โดยระบบOBC Online Business Chinese00
ปิดลงทะเบียน
05 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2563OBC ภาษาจีนธุรกิจออนไลน์-Online Business Chinese00
ปิดลงทะเบียน
11 ก.ค. - 01 ส.ค. 2563ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาด้วยภาษาไทย
Thai-Chinese bilingual Webinar
Post Covid-19,
Electric Vehicle as a new normal,
the opportunity to invest in Thailand
สัมมนาออนไลน์ โดยระบบOBC Online Business Chinese00
ปิดลงทะเบียน
11 ก.ค. 2563后疫情·新常态
泰国新能源汽车产业投资机遇线上中泰双语峰会
(中文)
线上泰中双语峰会00
ปิดลงทะเบียน